Hvad er korrosion

For at en konstruktion kan få en passende levetid, skal den beskyttes mod korrosion.

Det betyder, at stålkonstruktioner, som udsættes for korrotivt miljø, skal udformes, overfladebehandles og vedligeholdes på en sådan måde, at delen fremstår uden korrosion indenfor den ønskede brugstid.

Korrosion er en fælles betegnelse for den kemiske proces, der sker mellem ilt (O) og jern (Fe) når der er fugt tilstede. Alle steder, hvor man anvender jern og jernholdige materialer, opstår der korrosion - hvis ilt kan komme i kontakt med jern.

Den kemiske proces får metallet til at ofre sig og til sidst er metallet helt væk - dog kan rustlaget på tykke jernplader/profiler afskærme og beskytte mod ilt og fugt.

Vær opmærksom på:

  • alle steder, hvor ilt og fugt har adgang, sker der korrosion
  • Overfladebehandlingen kan kun sikre mod korrosionsdannelse, hvis det konstruktionsmæssigt er muligt at behandle overfladen.